Odense Kommune har succes med sundhedsordning

Odense Kommune har haft en sundhedsordning i mere end seks år. Efter et udbud for tre år siden endte Odense Kommune med at vælge SundhedsDoktor, der siden er blevet en del af Falck Healthcare. Det overordnede formål med ordningen var at øge sundheden og trivslen blandt kommunens cirka 14.000 medarbejdere, og desuden havde ledelsen et ønske om at lade ordningen være kompetenceopbyggende. Med det menes, at kommunen i høj grad ønsker at udvikle medarbejderne, så de bedre er i stand til at mestre deres egen sundhed og trivsel.

-"Vi har en ambition om at være en sund arbejdsplads med sunde medarbejdere. Her ser vi en sundhedsordning som et rigtig godt værktøj. Grundlæggende har vi en tro på, at vi kan bidrage til at reducere sygefraværet og antallet af muskelskelet-gener ved at tilbyde en ordning, som både er behandlende og forebyggende", siger Stine Sommer, sundhedskonsulent i Odense Kommune.

 

Tunge løft og ensidigt arbejde giver smerter
Helbredsproblemerne blandt de ansatte ses især i de stillinger, hvor der er tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og stillesiddende arbejde. Det kan fx være helt almindelige kontorjobs eller stillinger rundt om i kommunens daginstitutioner og ældrepleje, hvor medarbejderne hver dag gentagne gange løfter på børn eller flytter ældre mennesker.

- "Via sundhedsordningen har vi kørt nogle målrettede holdtræningsforløb for dagplejen, som har været en stor succes. Efter et halvt år med en times træning om ugen oplever dagplejerne bl.a. øget helbredstilstand, arbejdsevne og trivsel. Denne form for tilpasset træning, hvor der samtidig er fokus på at have det sjovt og være sammen med ligeværdige kolleger, virker rigtig godt for dagplejerne", forklarer Stine Sommer.

Kompetenceudvikling af medarbejderne
Ordningen er gratis for kommunens medarbejdere og fungerer sådan, at medarbejderne selv booker en tid via et online bookingsystem. Første tid bookes altid hos en fysioterapeut, som giver en faglig vurdering af problematikken, før der evt. henvises til anden behandling.

- "Vi vægter den fysioterapeutiske behandling højt, idet der her ligger en kompetenceudvikling af medarbejderne i form af viden om korrekt arbejdsstilling samt øvelser, som de får med hjem. Hermed får vi givet medarbejderne noget viden og nogle værktøjer til at reducere og forebygge smerterne selv, og det er noget af det, vi mener, giver effekt på den lange bane", siger Stine Sommer.