Forebyggende lægeundersøgelser

Giver medarbejderen indsigt i egen sundhed

 

En forebyggende lægeundersøgelse sætter helhedsorienteret og grundigt fokus på medarbejderens samlede helbred, hvilket især er relevant for nøglemedarbejdere.

Lægen, der udfører undersøgelsen, skaber ro og rum til at komme i dybden med en gennemgang af kroppens funktionalitet, symptomer på sygdomme og advarselssignaler i forhold til livsstil.

Undersøgelsen resulterer i en lægelig vurdering af medarbejderens risiko for at udvikle sygdom plus en personlig handlingsplan for, hvordan medarbejderen kan styrke sin sundhed og bevare et godt helbred længst muligt.

To typer forebyggende lægeundersøgelser:

Classic (basisundersøgelse)

Basisundersøgelsen har fokus på medarbejderens sundhedstilstand og -historik

Undersøgelsen indeholder:

  • Identifikation af eventuelle risikofaktorer i forhold til udvikling af kroniske sygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme og diabetes

  • En klinisk undersøgelse, der kortlægger kroppens funktionalitet og mulige symptomer på sygdom

Undersøgelsens resultat: 

  • Medarbejderen får personlig rådgivning og forslag til indsatsområder

  • Lægen udformer en handlingsplan, som medarbejderen kan benytte til yderligere udredning, hvis der skulle være behov

Undersøgelsen tager 1 time

Kontakt os

Excellence (udvidet undersøgelse)

Det samme som Classic, men oveni undersøger lægen to ting:

  • Med en Arbejds-EKG kortlægger lægen hjertets tilstand under maksimal belastning og beregner konditallet, som er en af de vigtigste markører for fysisk sundhed

  • Med en stresstest afdækker lægen medarbejderens stressniveau

 

 

 

  

Undersøgelsen tager 2 timer

Kontakt os