Investeringer i sundhed og trivsel på arbejdspladsen betaler sig

I Falck Healthcare arbejder vi målrettet på at skabe lange og sunde arbejdsliv. Til gavn for medarbejderen og familien. Til gavn for samfundet. Og til gavn for virksomheden. Det gør vi ved at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere altid har hurtig og nem adgang til præcis den hjælp, der er behov for.

Falck Healthcare leverer sundhed og trivsel til alle virksomheder og medarbejdere uanset branche og sundhedsmæssige udfordringer.

For medarbejderen betyder det:
• Mindre stress
• Større fysisk velvære
• Forebyggelse af livsstilssygdomme
• Færre sygedage
• Flere gode leveår

For virksomheden betyder det:
• Øget arbejdsevne og produktivitet
• Øget trivsel og engagement
• Færre går syge på arbejde
• Mindre sygefravær
• Øget tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
• Øget indtjening

Sundhedsordninger bliver mere og mere udbredt. Dels på grund af de klare helbredsmæssige og økonomiske fordele, men også fordi sundhedstrends betyder, at medarbejderne bliver mere sundhedsbevidste og at virksomheder i stigende grad tager et sundhedsansvar.

Repræsenterer du en virksomhed og ønsker en personlig præsentation af, hvilke muligheder virksomheden og medarbejderne har med en sundhedsordning hos Falck Healthcare? Så kontakt en af vores rådgivere her.

FALCK HEALTHCARE Hjælper i hele sundhedsværdikæden

Forebyggelse

Sundhedstjek, rådgivning om livsstil og stimulering af arbejdslysten kan forebygge sygdomme og mistrivsel. Falck Healthcare hjælper virksomheder med at implementere langsigtede adfærdsændringer, der bidrager til medarbejdernes sundhed og arbejdsliv.

Læs mere

Behandling

Jo før medarbejderen kommer i behandling, jo mindre risiko for et langvarigt sygdomsforløb. Med en behandlingsordning hjælper vi medarbejderen med hurtigst muligt at få den rigtige hjælp.


Læs mere

Hurtigt rask

 Alle er naturligvis interesserede i, at sygdomsperioden bliver så kort som muligt. Derfor har Falck Healthcare udviklet en række indsatser, der kan reducere sygefravær og får medarbejderen hurtigere og bedre tilbage på arbejdspladsen.

Læs mere