Undgå tab af erhvervsevne (TAE)

Minimer risikoregnskabet

 

Falck Healthcare har siden 2008 arbejdet målrettet og systematisk med at fastholde syge medarbejdere i job og hjælpe langtidssygemeldte uden for arbejdsmarkedet tilbage til et job.

Det gør vi gennem helhedsorienterede, tværfaglige arbejdsmarkedsrettede udrednings- og afklaringsforløb.


Vi er eksperter i effektivt at styre og koordinere disse forløb. Vi har opbygget et omfattende netværk af fysiske behandlere, psykologer, speciallægeklinikker og privathospitaler.

Vi kan således sikre let adgang til sundhedsydelser af høj faglig kvalitet med en god brugeroplevelse gennem løbende kvalitetssikring og dokumentation.

I de bedste hænder

Tværfaglig team

En sygemelding kan ofte bunde i en kompliceret problemstilling, der både er privat- og arbejdsrelateret, og som derfor også er kompleks at udrede.

Derfor har vi tværfaglige teams, der består af psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker og læger med arbejdsmedicinske kompetencer. De samarbejder om at få med-arbejderen rask igen.

Når der er behov for flere fagkompetencer for at hjælpe klienten, så afholder vi tværfaglige konferencer. På den måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt om klienten og kommer med den bedste løsning.

Et tværfagligt team sikrer at du er i de bedste hænder

Kom godt tilbage i job

Den første tid retur på arbejde

På de længerevarende forløb deltager vores socialrådgiver gerne i rundbordssamtaler sammen med klienten og arbejdsgiver/kommune.

Socialrådgiveren fungerer her som bindeleddet mellem klienten og de andre instanser. Formålet er at sikre, at det bliver en succes at komme tilbage i et job efter at have været syg i en lang periode.

Kom godt tilbage på arbejdspladsen med konkret rådgivning indenfor tilbagevenden efter sygemelding

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.