Har du en sygemeldt medarbejder?

En syg medarbejder bør være syg i så kort tid som muligt. Erfaringen siger, at jo længere tid man er sygemeldt, jo længere væk fra arbejdsmarkedet kommer man.

Samtidig oplever vi ofte, hvordan en medarbejder sygemeldt med en fysisk skavank over forholdsvis kort tid også får psykologiske udfordringer med det at være sygemeldt uden udsigt til fremskridt.

Sygefravær koster samfundet mange milliarder hvert år. Det er problematisk for både virksomheder, medarbejdere og samfundet.

Og udsigten er desværre ikke positiv. Antallet at sygemeldte medarbejdere stiger – og særligt inden for stress og problemer med bevægeapparatet.

Der er god økonomi i at arbejde målrettet og systematisk med at forebygge sygefravær og sætte ind så tidligt som muligt i et sygdomsforløb. Det gælder både korttidssygefravær og længerevarende sygefravær.

Vi kalder det Absense Management, og her kan du se, hvordan vi kan hjælpe dig med at sænke jeres sygefravær.

Dialog og historik i fokus

Personlig tovholder

Din medarbejder i et sygefraværsforløb hos os får tilknyttet én kontaktperson. Vedkommende fungerer både som tovholder, Healthcare Manager og Udredningskoordinator for medarbejderen.

Det vil typisk være en sygeplejerske, og som vil kende den syges historik og status på udredning, diagnose og behandling. Det er et helt unikt tilbud, som vi er de eneste i Danmark, der kan tilbyde.

Udredningskoordinatoren er én, som din medarbejder kan ringe til og som hjælper med at koordinere forløbet, og som kan hjælpe med at sætte ind med de rette indsatser i rette tid.

Koordinatoren kan altid sparre med det tværfaglige team, hvis der er tvivl om, hvad der vil være det bedste i den givne situation.

En tovholder er vigtig når det kommer til sygemeldinger på arbejdspladsen

Øg produktivitet og trivsel

Organisation og ledelse

40 % af lav performance, fravær og kronisk mistrivsel skyldes stress, depression og angst. Det giver derfor god værdi at arbejde med trivsel på arbejdspladsen.

Få mere at vide
Kontakt os og få mere at vide om forebyggelse af sygefravær.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.