Tema om stress

Få ny viden og forebyg stress på arbejdspladsen

Stress er et udbredt fænomen – og WHO spår, at stress vil være den største kilde til sygdom i 2020.

Det ses også i antallet af henvendelser til vores Psykologiske Rådgivning, hvor den primære årsag til at søge hjælp er stress og depression.

Få mere at vide
Kontakt os og få mere at vide om Effektive Teams.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Få overblik over fænomenet

Hvad er stress?

Er du ramt af stress? Få hjælp til at bekæmpe stress med Falck HealthcareStress er et udtryk for ubalance og dermed kroppens alarmberedskab. Det er vores krops sikkerhedsventil, der går i gang, så snart vi er i en presset situation eller oplever farer. Alarmsystemet sikrer, at vi reagerer på faren enten ved at flygte eller gå til angreb.

Du kender reaktionen fra situationer, hvor du skal yde noget særligt – måske fra en eksamenssituation, hvor du kan mærke hjertet banker, pulsen er høj, og du er ekstra opmærksom og 'på'. Det er en stressreaktion – og det er en naturlig del af det at være menneske.

Stress gennem længere tid

Hvis en stressreaktion varer ved i længere tid og dermed bliver en mere permanent tilstand, kan stressen begynde at true helbredet. Efter en periode bliver kroppen udmattet og slidt af at skulle mobilisere så mange ekstra kræfter. Det er her, stresssymptomerne opstår.

Hvorfor er stress et så stort problem? 

Fordi det endnu ikke er lykkedes os at kække den stigende kurve over antallet af stressramte. Fordi vi endnu ikke har forstået stress fænomenets kompleksitet. Men i al enkelhed er stress et tegn på mistrivsel – årsagerne kan være mange. Det kommer til udtryk forskelligt for den enkelte, der oplever stresssymptomer. Men fælles for alle er, at det nedsætter produktiviteten og arbejdsglæden, og begrænser kognitive kompetencer.

Vidste du fx at 40 % af lav performance, fravær og kronisk mistrivsel skyldes stress, depression og angst?

Det giver med andre ord god mening at gribe de ressourcefyldte ledere og medarbejdere, inden at mistrivsel ender i nedsat funktionsevne og sygefravær.

Nedsat produktivitet, manglende arbejdsglæde og langvarigt sygefravær er dyrt både menneskeligt og økonomisk. Hurtig, omsorgsfuld og konsekvent handling er vigtig som forebyggende og behandlende indsats.

Alle undersøgelser viser, at jo hurtigere den stressramte får hjælp, jo hurtigere kommer den stressramte på rette kurs og i arbejde igen.

Hør mere om, hvordan I kan forebygge stress