Danmarks Mentale Sundhedsdag 

Falck Healthcare sætter, i samarbejde med Velliv Foreningen og partnerskabet "Sammen om mental sundhed", ekstra fokus på mental sundhed i arbejdslivet. Derfor kan du nu ansøge om at få støtte til nedenstående foredrag og workshops leveret af Falck Healthcare.

For at læse mere og søge om støtte til Danmarks Mentale Sundhedsdag, kan du klikke her: Ansøg om støtte

Foredrag

Hvordan skaber vi selv mentalt sunde organisationer?

Mentalt sunde organisationer har bedre daglig trivsel, mindre sygefravær og øget produktivitet.

Formålet med foredraget er at skabe opmærksomhed omkring, hvad der reelt skaber trivsel på jeres arbejdsplads, samt at ruste jer til at skabe en mental sund organisation.
Mentalt sunde organisationer består af velfungerende teams. De er mere effektive, gode til at tage konflikter i opløbet og har et tydeligt fokus på kerneopgaven. Derfor er velfungerende teams nøgle til at skabe mentalt sunde organisationer.

Til dette foredrag vil I høre mere om kendetegnene på en mentalt sund organisation og blive inspireret til at udvikle velfungerende teams gennem åbne dialoger, udviklende samtaler og feedback.

Målgruppe: Alle i virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Oplægsholder: Erfaren foredragsholder med bred erhvervspsykologisk baggrund fra Falck Healthcare.

Hvis du vil forhåndsreservere en tid eller høre mere om foredraget, kan du klikke her:

Book foredrag

Foredrag

Hvad er opskriften på at håndtere stress?

Op mod 25% af alt sygefravær i dag er relateret til stress. Stress kan både være negativt og positivt og kan håndteres gennem viden og forskellige værktøjer.

Til dette foredrag får du indblik i, hvilke symptomer du skal være opmærksom på hos dig selv og dine kollegaer for at håndtere stress i opløbet (både kropslige adfærdsmæssige og psykiske symptomer). Herudover vil du også høre om, hvordan man bedst bliver rustet til at håndtere en kollegas tilbagevenden efter en stress-sygemelding.

Målgruppe: Alle i virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Oplægsholder: Erfaren foredragsholder med bred erhvervspsykologisk baggrund fra Falck Healthcare.

Hvis du vil forhåndsreservere en tid eller høre mere om foredraget, kan du klikke her:

Book foredrag

Workshop

Det balancerede (arbejds)liv

Når man indgår på en arbejdsplads, er der mange ting. der efterspørges og forventes af os. Spidskompetencer, generalistniveau, evnen til at give hurtige svar, tålmodighed, kritisk stillingtagen og omstillingsparathed er færdigheder der bliver vurderet.
Det forventes, at du er tilgængelig og det kan derfor være svært at koble fra, for at restituere når arbejdsdagen er slut.

På denne workshop vil du lære, hvordan du kan balancere mellem de mange og ofte modsatrettede krav og de ressourcer, vi har at byde ind med, hvordan vi lærer at træffe de beslutninger og hvordan man skelner mellem arbejde og restitution for at få et bedre arbejdsliv.

Derfor bliver der på denne workshop arbejdet med personlige strategier, fællesskabets rammer og arbejdspladsens forpligtelser til at bidrage til et balanceret arbejdsliv.

Målgruppe: Alle i virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Oplægsholder: Erfaren facilitator med bred erhvervspsykologisk baggrund fra Falck Healthcare.

Hvis du vil forhåndsreservere eller høre mere om vores workshop, kan du klikke her: 

Book workshop

Workshop

Styrk selvværd og selvtillid i jobbet

Meget af det vi gør i vores arbejde, er drevet af hvad vi har lyst til og det vi frygter. Ved at få åbne dialoger om styrker og svagheder, kan vi i fællesskab styrke og udvikle hinanden. Denne workshop giver kendskab til hvordan du skaber tillid og viser sårbarhed, samt hvordan du giver og modtage feedback på en udviklende måde.

På denne workshop vil I lære små samtaleteknikker, til når det bliver svært. Efter workshoppen har du fået kendskab til, og viden om:

• Hvordan man bliver bevidst om sin kerneopgave.
• Hvad mer- og mindreværd er, og hvordan man kan bruge det til at udvikle sig selv og sine kollegaer.

Målgruppe: Alle i virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Oplægsholder: Erfaren facilitator med bred erhvervspsykologisk baggrund fra Falck Healthcare.

Hvis du vil forhåndsreservere en tid eller høre mere om vores workshop, kan du klikke her: 

Book workshop