Well-being Management

Well-being Management er til dig, der ønsker at:

  1. Øge produktiviteten - gennem forbedring af medarbejdertrivslen
  2. Sænke sygefraværet og mindske stress og mistrivsel
  3. Højne samarbejdskulturen

Gennem spændende og nærværende workshops, webinarer, coaching og digitale læringselementer får både ledere og medarbejdere viden og indsigt i udviklingen af trivslen i deres afdelinger.

Alle led i organisationen arbejder fælles mod bedre trivsel, og vi slipper jer ikke før, I har implementeret konceptet som en naturlig del af jeres hverdag.

Få mere at vide
Kontakt os og få mere at vide om Well-being Management.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

For medarbejdere og ledere

To udviklingsforløb

Med udgangspunkt i en grundig kortlægning af trivslen hos jer består Well-being Management af 2 udviklingsforløb - et for medarbejderen og et for lederne.

Ledere
Ledernes forløb indeholder intensiv træning i deres evne til at anerkende og motivere, forebygge stress i afdelingen, støtte og guide medarbejderne gennem forandringer og arbejdspres.

Medarbejdere
Medarbejderne kommer igennem et modulopbygget udviklingsforløb for alle medarbejdere. Forløbet indeholder træning af medarbejdernes adræthed, robusthed, beslutnings- og prioriteringsevne, som er afgørende for virksomhedens trivsel og resultater på bundlinjen.

Se webinars om Well-being Management.

Well-being Management program – udviklingsforløb for ledere og medarbejdere

37 % højere salgssucces

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

31 % højere produktivitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

3 gange højere kreativitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

digital læringsplatform

Well-bizz

Well-being Management indeholder en digital lærings app, Well-bizz, som er baseret på gamification. Med Well-bizz får deltagerne hurtigt 'hands on' erfaring med den teori, som de har fået på webinars og workshops. Man bliver inddelt i teams og får afprøvet sin nye viden via konkrete øvelser, som kan laves både i og udenfor arbejdstiden.
Træning af ny adfærd løftes i flok og samtidig har man også en individuel score i spillet.

Citat fra Marie, projektleder : "Well-bizz er en nem måde at træne trivsel på. Jeg har en figur i spillet, og hver uge er der nye sjove øvelser, jeg kan træne. Øvelserne hænger sammen med den teori, som jeg har fået på webinars. Vores holdkaptajn sender positive beskeder til os gennem spillet, så jeg bliver mindet om, at jeg skal træne min trivsel. Og jeg finder ud af, at det er de små ting i hverdagen, der kan gøre en stor forskel både for mig selv og mine kollegaer. "

Hør mere om, hvordan I kan øge trivslen i jeres organisation

Papir på trivsel og arbejdsglæde

Certificering

Well-being Management-programmet munder ud i en certificering af jer som virksomhed.

Det er beviset på, at I er uddannet i at skabe øget produktivitet med trivsel og arbejdsglæde som løftestang.

Certificering af virksomheden i Well-being Management