Well-being Management

Well-being Management er til dig, der ønsker at:

  1. Øge produktiviteten - gennem forbedring af medarbejdertrivslen
  2. Sænke sygefraværet og mindske stress og mistrivsel
  3. Højne samarbejdskulturen

Gennem spændende og nærværende workshops, webinarer, coaching og digitale læringselementer får både ledere og medarbejdere viden og indsigt i udviklingen af trivslen i deres afdelinger.

Alle led i organisationen arbejder fælles mod bedre trivsel, og vi slipper jer ikke før, I har implementeret konceptet som en naturlig del af jeres hverdag.

37 % højere salgssucces

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

31 % højere produktivitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

3 gange højere kreativitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

For medarbejdere og ledere

To udviklingsforløb

Med udgangspunkt i en grundig kortlægning af trivslen hos jer består Well-being Management af 2 udviklingsforløb - et for medarbejderen og et for lederne.

Ledere
Ledernes forløb indeholder intensiv træning i deres evne til at anerkende og motivere, forebygge stress i afdelingen, støtte og guide medarbejderne gennem forandringer og arbejdspres.

Medarbejdere
Medarbejderne kommer igennem et modulopbygget udviklingsforløb for alle medarbejdere. Forløbet indeholder træning af medarbejdernes adræthed, robusthed, beslutnings- og prioriteringsevne, som er afgørende for virksomhedens trivsel og resultater på bundlinjen.

Well-being Management program – udviklingsforløb for ledere og medarbejdere

Papir på trivsel og arbejdsglæde

Certificering

Well-being Management-programmet munder ud i en certificering af jer som virksomhed.

Det er beviset på, at I er uddannet i at skabe øget produktivitet med trivsel og arbejdsglæde som løftestang.

Certificering af virksomheden i Well-being Management

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.