Kvalitative interviews

Med kvalitative interview sikrer I jer dyberegående indsigt i organisatoriske udfordringer eller specifikke emner, der er forudbestemt inden interviewet - eller som kommer frem under interviewet.

Sammen med en erhvervspsykolog fra Falck Healthcare sættes spørgerammen med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Derefter booker psykologen møder med de medarbejdere, der skal interviewes. Alle interviews foregår face to face på jeres arbejdsplads.

Kvalitative interviews på arbejdspladsen kan give dig værdifuld indsigt

Få mere at vide
Vil du vide mere om, hvordan I kommer i gang med at
måle trivsel, så kontakt os.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Få belyst organisatoriske udfordringer

Falck Healthcare anbefaler bl.a. kvalitative analyser til at belyse organisatoriske udfordringer, hvor man ikke rigtigt kan definere eller sætte ord på de udfordringer, der er i virksomheden.

Målet med at lave personlige interviews er at bruge den viden man får, til at udvikle medarbejderne og gøre hele organisationen bedre.

Kvalitative interviews kan bl.a. bruges til at:

  • Lave assessment, hvor vi kigger dybere ind i en ledergruppe og finder ud af, hvad det er for en ledelseskultur der er, og hvordan den enkelte bidrager til ledelsesdynamikken.
  • Lave et grundigt forarbejde inden et nyt ledelsesgrundlag defineres
  • Undersøge reelle problemer man har i det psykiske arbejdsmiljø og forståelse af, hvordan de opstår og bliver vedligeholdt
  • Dykke ned i emner der kan forbedres ud fra en APV-undersøgelse

Spørgeteknikken

Erhvervspsykologer fra Falck Healthcare faciliterer de kvalitative interviews. De har den nødvendige spørgeteknik, der kan komme et spadestik dybere og klarlægge det reelle problem. De kan også håndtere det følelsesmæssigt pres, som nogle medarbejdere kan sidde med.

Psykologen kan under samtalerne skabe indsigt, som får medarbejderne til at reflektere over en bestemt situation, hvilket i sidste ende kan være med til at nedtrappe en potentiel konflikt.

Erhvervspsykologen kan desuden formidle resultaterne af de overordnede temaer og udfordringer på en hensigtsmæssig måde uden at fremstille enkeltpersoner eller grupper.

Peter Richter, erhvervspsykolog og chefkonsulent i Falck Healthcare, bruger ofte kvalitative interviews til at belyse problemstillinger i organisationer:

"Når der skal laves kvalitative interviews, er kravene til, hvordan der interviewes høje, fordi svarene kan være påvirket af den tillid, der er til intervieweren. Vi har den menneskelige forståelse til at håndtere den viden der kommer frem på en respektfuld måde og få den brugt fremadrettet til at skabe fremdrift og positive resultater, så organisationen bliver endnu bedre. "

Ledelsesrapport

De kvalitative interviews ender ud i en rapport til ledelsen

De kvalitative interviews munder ud i en analyse og rapport over temaerne, der skal belyses. Her opridses bl.a. forskellige temaer og viden om årsagerne til fx mistrivsel, stress eller mangelfuld ledelse.

Denne baggrundsviden kan ledelsen i organisationen bruge til at fastsætte næste skridt. Falck Healthcare står gerne til rådighed her med anbefalinger og relevante aktiviteter.

Vil du vide mere om, i hvilke situationer vi kan hjælpe jer?