Kortlægning af trivsel

En trivselsmåling er essentiel, hvis I ønsker at optimere medarbejdernes trivsel og performance i organisationen. I får den nødvendige baggrundsviden og indsigt der skal til for at sætte ind med de helt rigtige målrettede trivselsværktøjer. I kan benytte flere metoder til at kortlægge jeres trivsel - alt efter behov og mål:

Se webinar om at kortlægge trivsel i organisationer her.

Kortlæg trivslen på arbejdspladsen og i organisationen

Få mere at vide
Vil du vide mere om, hvordan I kommer i gang med at
måle trivsel, så kontakt os.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Omfatter både ledere og medarbejdere

Organisatorisk trivselsmåling

En organisatorisk trivselsmåling bruges, når I har behov for at kortlægge trivselsadfærden i organisationen for både ledere og medarbejdere. Resultaterne synliggør organisationens styrker og sårbare områder.

Trivselsmålingen gennemføres ved hjælp af et online spørgeskema, der sendes ud til alle medarbejdere.

Ledelsen får efterfølgende en rapport med resultaterne af trivselsmålingen.

Trivsselsmålingen tager 8 minutter at besvare og indeholder 45 spørgsmål, der afdækker disse 6 områder:

 • Arbejdsvilkår
 • Work-life balance
 • Indflydelse og selvbestemmelse
 • Kollegasparring
 • Relation til leder/medarbejder
 • Trivsel og adfærd

Giver indsigt til handling

Trivsel kortlægningen giver dig mulighed for handling

En trivselsmåling i sig selv skaber ikke bedre resultater. Den giver jer den nødvendige indsigt til at sætte ind med relevante initiativer, der kan forbedre performance med udgangspunkt i jeres udfordringer.

Eksempel på opfølgende initiativer:

 • Fælles temadag om trivsel
 • Arbejdsgrupper der følger op på trivsel
 • Ny trivselspolitik
 • Lederudvikling
 • Stress-håndtering
 • Opsamling og status på personalemøder
 • Gå-hjem-møder om trivsel

Benchmark og ROI

Vi laver et benchmark af resultaterne på jeres trivsels måling. Det giver et præcist overblik over, hvor I placerer jer i forhold til andre virksomheder i samme branche. Derudover rådgiver vi også gerne om løsninger, der vil styrke jeres virksomhed, hvis der er områder, hvor trivslen kan forbedres.

Med udgangspunkt i de anbefalede løsninger kan vi udregne, hvor meget I kan tjene på bundlinjen ved at investere i de specifikke trivselsfremmende indsatser, der passer til jeres organisation.

Dine omkostninger ved Well-being management vil blive tjent ind igen

Opdag tidlige tegn på mistrivsel

Personlig trivselsstatus hver 14. dag

Opdag mistrivsel hos medarbejderne nemt og hurtigt

Den personlige trivselsstatus hjælper den enkelte medarbejder med at opdage tidlige tegn på mistrivsel på et tidspunkt, hvor medarbejderen er i stand til at handle på egen situation.

Hver 14. dag får alle medarbejdere en e-mail og/eller sms om, at det er tid til at besvare de 5 spørgsmål i app'en eller på en computer.

Er medarbejderens trivsel faldet markant, bliver de ringet op af en psykolog fra Falck Healthcare.

Hør mere om, hvordan I kan kortlægge trivslen i jeres organisation

få dyberegående indsigt

Kvalitative interviews

Kvalitative interviews bruges, når I har behov for at opnå dybere indsigt i trivslen i organisationen, end en organisatorisk trivselsmåling kan give. Fx hvis I kan mærke, at der lurer noget under overfladen, som ikke rigtigt kan sættes en finger på.

Under et interview har erhvervspsykologen fra Falck Healthcare mulighed for at få en uddybelse af svarene og søge ind bag problemet og finde årsagen til eventuelle udfordringer.

Læs mere om kvalitative interviews.

Kvalitative interviews giver stor og vigtig indsigt i organisationen

feedback fra kollegaer

360 graders feedback

Få feedback hele vejen rundt

Med en 360 graders feedback får lederne feedback på deres lederadfærd fra nærmeste kollegaer og samarbejdspartnere. Fokusområder i feedbacken er bl.a. samarbejde, kommunikation, ledelsesstil, indflydelse, viden og personlige kompetencer.

Resultaterne af 360 graders feedback giver både mulighed for udvikling af den enkelte leder og sætter samtidigt fokus på de væsentligste udviklingsområder for organisationen som helhed.

Læs mere om 360 graders feedback

Få mere ud af trivselsmålingen

Gode råd - når du skal lave trivselsmåling

Når du skal lave en trivselsmåling i din organisation, skal hele processen tænkes igennem fra start:

 1. Hvad vil I gerne have ud af trivselsmålingen?
 2. Vælg den type trivselsmåling der passer til jeres behov
 3. Gennemfør trivselsmålingen
 4. Evaluer målingen og prioriter indsatser
 5. Igangsæt aktiviteter der kan træne de svage områder af trivslen i organisationen
 6. Træne ny adfærd der højner performance
 7. Gentag trivselsmålingen
 8. Evaluer måling og mål return of investment

Tænk det hele igennem når du skal lave en trivselsmåling