Forandringsledelse

Opnå succesfuld forandring, udvikling og innovation.

Meget ledelse er på et eller andet tidspunkt forandringsledelse. Nogle gange er forandringerne så omfattende, at de kalder på Falck Healthcares store viden på området, der sikrer en så smertefri forandringsproces som muligt, hvor man ikke sætter trivslen og driften over styr.

De vigtigste elementer i en god forandringsproces er at involvere så mange som muligt, så tidligt som muligt og med så meget information som muligt. Desuden skal man have forståelse for forandringspsykologien og de psykologiske værktøjer, man skal bruge for at alle føler sig trygge i processen og derved giver medløb på forandringsprocessen.

Ændringer i organisationen kan give problemer. Få rådgivning og hjælp når du skal lede under en forandring

Få mere at vide
Kontakt os her og bliv endnu klogere på forandringsledelse.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Få følgeskab i stedet for modstand

Lær principperne i forandringspsykologi
Falck Healthcares erhvervspsykologer har den psykologiske indsigt i forandringsprocesser, så vi kan give jeres ledere de rette værktøjer, så I får succes med implementering af en- eller flere forandringer.

Forandringer kan både være store og små. Selv de små forandringer kræver indsigt i forandringspsykologi for at opnå følgeskab i stedet for modstand.

Typiske forandringer kan være:

 • Definition og implementering af nyt ledelsesgrundlag
 • Afskedigelser
 • Virksomheden er blevet større og kræver nye ledelsesprincipper
 • Flytning fra lukkede kontorer til åbent kontorlandskab
 • Opkøb af virksomhed
 • Nye IT systemer og implementering af nye arbejdsgange
 • Hverdagens ledelse der kræver kendskab til ledelsespsykologi

4 steps

Forandringsmodellen

Følg vores forandringsmodel og få succes med forandringer på arbejdspladsen

Falck Healthcare har udviklet en forandringsmodel, der sikrer god kommunikation, forståelse, motivation, bedre trivsel og succes med implementeringen. Vi uddanner lederne i din organisation i forandringsledelse med udgangspunkt i disse fire steps:

 1. Kommunikation og optimal tidsestimering
 2. Forandringspsykologi og coaching med udgangspunkt i trivsel
 3. Følelsesmæssig intelligens - egen og andres. Læs mere her.
 4. Udarbejdelse af projektplan

Vi kommer gerne ud og fortæller mere om forandringsmodellen.

Følelsesmæssig intelligens i kommunikation af en forandring

Lederne uddannes i den følelsesmæssige intelligens, som har indvirkning på, om en forandringsprocess bliver succesfuld eller ej. Det gælder både kendskab til egne reaktioner og typiske reaktioner hos modtagerne af de nye budskaber.

Egne reaktioner og følelser
Kendskab til egne følelser og evnen til at kunne kanalisere dem ud i acceptabel kommunikation og adfærd er essentielt, når forandringer skal gennemføres for at få følgestand i stedet for modstand.

Modtagernes reaktioner
Cirka 15-20 % af medarbejderne foretrækker typisk faste rutiner, hvor forandringer kan skabe usikkerhed og frustrationer hos denne gruppe. Det kræver, at den enkelte leder har evnen til at aflæse folk og sætte sig ind i deres situation og reagerer hensigtsmæssigt på det. Desuden skal man vide, hvad man skal sige for at give dem tryghed, og være god til at tale ind til folk.

hele organisationen skal være med

Typiske forhindringer for en forandring

Undgå de typiske udfordringer ved forandringsledelse

Typiske forhindringer for en succesfuld implementering af en forandring er:

 • Manglende forståelse for forandringen
 • Angst og fantasier
 • Modstand mod forandringen
 • Man vil gerne implementerer forandringen så hurtigt, at mange føler de ikke kan følge med
 • Manglende forståelse for forandringspsykologi i kommunikationen

Falck Healthcare kan hjælpe jer med at styre jeres organisation uden om disse forhindrer under forandringsprocessen.

Hør mere om, hvordan I bedst styrer organisationen igennem en forandring