360 graders feedback

Med en 360 graders feedback får lederne i din organisation feedback på deres lederadfærd fra deres chef, nærmeste kollegaer og medarbejdere i forhold til, hvordan de oplever ens lederadfærd.
Feedbacken giver mulighed for udvikling af den enkelte leder og sætter samtidigt fokus på de væsentligste udviklingsområder for organisationen som helhed.

Processen giver et ærligt udgangspunkt for at basere ændringstiltag på et fælles grundlag, som berettiger og letter eventuelle forandringer.

Ledere kan få feedback for deres adfærd på arbejdspladsen

Få mere at vide
Kontakt os og få mere at vide om 360 graders feedback.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Få vigtig feedback på dine evner som leder

Brug 360 graders feedback når:

Vi anbefaler 360 graders feedback til at belyse emner som fx:

  • Lederudvikling – få værdifuld feedback, som kan bruges til faglig og personlig udvikling.
  • Styrk den organisatoriske læring og udvikling, og promover ønsket adfærd i virksomheden.
  • Mål effekten af forbedringer og udviklingstiltag.
  • Skab værdi i virksomheden og for hinanden.
  • Personlig udvikling og læring – hvor har vi succes, og hvor vi kan blive bedre til at udføre vores job.
  • Teamsamarbejde – sammensæt effektive grupper til opgaverne.

 

Fokusområderne i feedbacken

Falck Healthcares 360 graders feedback bygger på et arbejdspsykologisk fundament, der påviseligt har positivt impact på trivslen og dermed øget performance. Derudover inkluderer det generiske ledelsesdiscipliner med udgangspunkt i situationsbestemt ledelse. Fokusområder i evalueringen er bl.a. samarbejde, kommunikation, ledelse, indflydelse og konflikthåndtering. 

Samtidig er der plads til lige netop de emner, I er nysgerrige efter at få et indblik i, da I selv kan udforme en række spørgsmål, som I gerne vil have feedback på.

"Vi er langt stærkere motiveret til at forandre adfærd, når respekt og anerkendelse ikke kun kommer fra lederen, men også fra ligeværdige kolleger, kunder og øvrige interne afdelinger."
- Peter Richter, Chefkonsulent, Falck Healthcare

Feedbacken for lederen tager udgangspunkt i at komme hele vejen rundt

Tag en snak med os om, hvorvidt 360 graders feedback er det rigtige for jer