Organisation og ledelse

I Falck Healthcare arbejder vi med at skabe mentalt stærke organisationer og kompetente ledere, der sikrer, at i som virksomhed når jeres mål.

Med udgangspunkt i jeres udfordringer arbejder vi målrettet med den fornødne ledelses- og medarbejder udvikling, der sikrer en god trivsel, som øger virksomhedens performance og engagement.

Det giver langvarige gevinster i form af mere engagerede og effektive medarbejdere samt sparrede udgifter til stress, sygdom og ineffektivitet.

Ledelses og medarbejderudvikling øger trivslen på arbejdspladsen

37 % højere salgssucces

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

31 % højere produktivitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

3 gange højere kreativitet

- har medarbejdere, der trives på deres arbejde.

Sæt trivsel i fokus

Gevinsterne ved at arbejde med trivsel

40 % procent af lav performance, fravær og kronisk mistrivsel skyldes stress, depression og angst. Det giver derfor god værdi at arbejde med trivsel på arbejdspladsen.

Vi hjælper din organisation med at skærpe den mentale sundhed, trivslen og giver dine ledere et boost, så de bruger deres kompetencer til at motivere medarbejdere til produktivitet uden stress.

Det giver en målbar forskel på bundlinjen, når dine ledere formår at skabe et arbejdsliv, hvor medarbejderne yder deres bedste og er i trivsel.

Trivsel og produktivitet er i fokus

Skræddersyet indsats 

Det er altid dine konkrete udfordringer, som der er udgangspunktet for, hvordan vi skal sammensætte et program til netop din organisation.

Når vi arbejder med din organisation, så er det med fokus på grundårsagen til mistrivsel, nedsat effektivitet og manglende økonomiske resultater på bundlinjen.

I får værktøjer til at ændre jeres arbejdskultur og vaner, så trivsel, arbejdsglæde og høj produktivitet bliver en naturlig del af hverdagen.

TÆT SAMARBEJDE

Implementering

Det er hårdt arbejde at ændre ved arbejdskultur og vaner, og det er derfor helt centralt, at selve implementeringen sker i et tæt samarbejde med vores konsulenter.

Målet er, at de nye arbejdsstrukturer bliver en del af jeres arbejdsopgaver.

Konsulenter der hjælper med implementeringen af ny arbejdskultur

Få mere at vide
Kontakt os og få mere at vide om Effektive Teams.

Peter Richter
Chefkonsulent
Ring 30 68 40 95 eller
send en e-mail.

Hør mere om, hvordan I kan øge trivslen i jeres organisation