Sundhedstjek

Sunde medarbejdere betyder færre sygedage, bedre trivsel og større produktivitet til gavn for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Ved hjælp af en motiverende samtale, målinger og tests kortlægger sygeplejersken medarbejderens sundhedstilstand og motivation til at ændre livsstil. Gennem samtalen får medarbejderne vejledning i, hvad der skal til for at bevare et sundt arbejdsliv.

Alle sundhedstjek bliver udført af sygeplejersker, der har stor erfaring i at udføre sundhedstjek, og det skaber tryghed hos medarbejderne.

Resultater for virksomheden

På baggrund af de gennemførte sundhedstjek får I på virksomheden en anonymiseret rapport, der viser medarbejdernes sundhedstilstand.

På baggrund af rapporten rådgiver vi om, hvordan I bedst kan skræddersy jeres tilbud om sundhed, så det rammer medarbejdernes motivation til ændringer.

På den måde får I mest sundhed for pengene.

Landsdækkende 

Sundhedstjekkene foregår på din virksomhed – uanset hvor I landet i er.

Modtag en anonymiseret rapport på baggrund af sundhedstjekket, der viser medarbejdernes sundhedstilstand

Digitalt værktøj til at måle sundhed

Sundhedsprocenten

Med et sundhedstjek fra Falck Healthcare får jeres medarbejdere også adgang til vores specialudviklede online sundhedstjek – Sundhedsprocenten. Her kan de selv løbende måle deres sundhedstilstand. Viser resultatet, at der er behov for, at medarbej-derne ændrer livsstil, kommer Sundhedsprocenten med motiverende feed-back og handlingsplaner.

Sundhedsprocenten vil vise din nuværende sundhedsstatusSundhedsprocenten gør det med andre ord nemt for den enkelte medarbejder at få overblik over sin sundhedstilstand – og gøre noget ved det. Det giver god mening for dig som arbejdergiver – for sunde medarbejdere sænker sygefraværet og øger effektiviteten.

Sundhedsprocenten består af et spørgeskema, hvor medarbejderen svarer på spørgsmål om deres trivsel og sundhed. Sundhedsprocenten udfyldes inden sundhedstjekket, så vores sygeplejerske kan tage fat i det, som er vigtigst for den enkelte medarbejder.

Fordelen ved sundhedsprocenten er, at den viser tre afgørende parametre for god sundhed:

  1. Hvor medarbejderen scorer topkarakter
  2. Hvor har medarbejderen plads til en forbedring
  3. Hvor har medarbejderen størst motivation for at gøre en indsats

Vi har mulighed for at tilføje spørgsmål til Sundhedsprocenten, hvis I har særlige behov fx i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

For medarbejdere, der ikke anvender computer eller smartphones, tilbyder vi et manuelt spørgeskema sammen med Sundhedstjekket. Det kræver ikke online adgang.

I kan også tilbyde jeres medarbejdere Sundhedsprocenten alene uden at kombinere det med et Sundhedstjek.

Rådgivning til at implementere sundhedstjek med succes

Det kan være en udfordring af få medarbejderne til at takke ja til Sundhedstjek og Sundhedsprocenten.

Vi tilbyder derfor rådgivning om, hvordan I kan implementere indsatsen, så I får succes. Her leverer vi også materialer til at markedsføre Sundhedstjekket og Sundhedsprocenten.

Helbredstjek for natmedarbejdere

Vores Sundhedstjek for natarbejdere opfylder lovkravene til hel-bredstjek for natarbejdere i lov nr. 248: „Lov om gennemførelse af arbejdsdirektivet" § 7.

Vi udfører almindelige helbredstjek for natarbejdere og specielle sundhedstjek i henhold til diverse overenskomster med arbejds-markedet. Den største af dem står DI og CO-industri bag, og Falck Healthcare leverer Sundhedstjek til natarbejdere efter Industriens Overenskomst.

Helbredskontrollen tager 20-45 minutter alt efter overenskomst og aftale.

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.

Læs hvordan vi sikkert opbevarer dine oplysninger, i vores privatlivspolitik for sundhedstjek og sundhedsprocenten

Du kan også læse om vores privatlivspolitik for digital sundhedstjek