Digitale sundhedsløsninger

I Falck Healthcare har vi en bred pallette af online værktøjer, som hjælper dig
og din virksomhed med at skabe mere sundhed og trivsel.

Digital løsninger er gode, når man skal få indsigt og overblik over sundhedstilstanden og medarbejdernes motivation til forandringer. De er også værdifulde til at skabe opbakning til sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Alle vores løsninger har højeste datasikkerhed, og det sikrer en tryghed for alle.

Læs mere om de digitale løsninger
Sundhedsprocenten - få overblik over sundhedstilstanden
Howdy - forebyg stress
Stafetanalyse - få indblik i tavs viden
Sundhed på spil - leg de sunde vaner ind
Webkonsultation - til fysioterapeutisk rådgivning

Kortlæg medarbejdernes sundhedstilstand med digitale redskaber

Sundhedstjek

Sundhedsprocenten

Falck Healthcares Sundhedsprocent identificerer, hvor behovet for en sundhedsændring er størst, og motiverer medarbejderen med konkret feedback og handlingsplan.

Sundhedsprocenten består af et online spørgeskema. Sundhedsprocenten kan godt stå alene som et værktøj til medarbejderne, men det opnår sit fulde potentiale, når det kombineres med et Sundhedstjek hos en sygeplejerske, der måler fx blodtryk, kolesterol og lungefunktion.

Læs om Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Sundhedsprocentens 6 fokusområder

Spørgsmålene i Sundhedsprocenten er delt op i 6 områder:

  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion
  • Psykisk velbefindende
  • Fysisk velbefindende

App

Forebyg stress med Howdy

Howdy er en app, der er med til at forebygge, at medarbejdere og ledere bliver sygemeldt med stress.

Det sætter fokus på trivsel, og lederne modtager hver måned en anonymiseret rapport. Her får de overblik over, hvor virksomheden trives, og hvor det giver mening at sætte ind med tiltag, der kan forhindre medarbejdere i at gå ned med stress.

Læs mere om Howdy

App

Sundhed på spil

Sundhed på spil hjælper dine medarbejdere til sundere vaner på en let og sjov måde.

Spillet varer 4-12 uger og skræddersyes efter jeres ønsker.

Du eller dit team vinder spillet ved at have samlet flest point ind i løbet af spillet – og du kan både samle sammen i løbet af arbejdsdagen, men også fritidsaktiviteter som hundeluftning og løbetræning giver point.

Læs mere om Sundhed på spil

Strategisk sundhed

Stafetanalyse

En Stafetanalyse® giver dig som leder unik indsigt i dine medarbejderes aktuelle sundheds- og trivselsudfordringer og behov.

I en Stafetanalyse® stiller medarbejdere og ledere anonymt spørgsmål til hinanden gennem en digital platform. Hver deltager får mulighed for at stille en given person i organisationen et selvvalgt spørgsmål.

Når modtageren har svaret, får vedkommende mulighed for at stille sit eget spørgsmål til en kollega eller leder. Stafetanalysen® forløber typisk over 2-3 dage og resultater frigiver tavs viden og viser dynamikkerne mellem de forskellige medarbejdere og ledere.

Resultatet er en rapport til jer, hvor I får overblik over, hvad der betyder noget for jeres medarbejdere, og hvor motivationen er for at ændre på ting.

Læs mere om Stafetanalyse og Strategisk Sundhed

Fysioterapeutisk rådgivning

Webkonsultation

Med en webkonsultation er det muligt, at modtage fysioterapeutisk rådgivning online. Dermed får klienten den bedste hjælp uden at være hindret af transporttid og tilgængelighed.

Ved en webkonsultation giver fysioterapeuten fx råd til konkrete øvelser, der kan afhjælpe smerter i kroppen, genoptræning efter skader, forebyggende øvelser m.m. Videomediet giver fysioterapeuten og klienten muligheden for at bruge kropssproget, som ikke er tilgængelige over telefonen.

Webkonsultationen sker i et sikkert IT-miljø, som overholder gældende lovkrav på området.

Få rådgivning via webkonsulationer