Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Falck Healthcare kender temperaturen på det danske arbejdsmarked, når vi taler sundhed og arbejdsglæde.
Ikke kun når skaden er sket, men også inden skaden sker.

Vi hjælper både på individ- og på organisationsniveau i forhold til ledere og medar-bejderes arbejdsmiljø og i forhold til ledelsens strategiske mål om at skabe gode resultater gennem sunde medarbejdere.

Falck Healthcare har opbygget stor erfaring og akkumuleret data inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og vi tilpasser indsatsen til jeres behov.

Individuelle behandlinger, arbejdspladsvurderingerne, og branchespecifikke arbejdsmiljøudfordringer, kan indgå som en væsentlig brik i virksomhedens strategiske arbejde til at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og uddannelse.

Bedre arbejdsmiljø gennem én samlet indsats

  • Vi rådgiver og udvikler organisation og ledelse til at drive en sund og højtydende virksomhed.
  • Vi forebygger sygdom og styrker medarbejdernes sundhed og ydeevne.
  • Vi behandler, når skaden er sket, og bringer dine medarbejdere hurtigt tilbage i arbejde.
  • Vi uddanner din virksomhed og medarbejdere gennem forebyggelse, rådgivning og behandling.

Få hjælp med jeres APV

Det er lovpligtigt, at alle arbejdspladser med ansatte hvert tredje år udarbejder en Arbejdspladsvurdering (APV) for at rette op på og arbejde med udfordringerne med arbejdsmiljøet.

Falck Healthcare rådgiver dig, så du får udført APV'en korrekt.

Få styr på APV'en

Rådgivning og hjælp med Arbejdspladsvurdering (APV)

Ergonomi – skab gode arbejdsstillinger

Det er vigtigt at minimere slid og gener hos dine medarbejdere, når de er på arbejde. Hvis ikke du har fokus på deres ergonomi, risikerer du medarbejdere med ømme led og muskler, som ikke yder deres bedste, når de er på arbejde. Samtidig risikerer du, at deres gener ender i et sygefravær.

Få styr på ergonomien og forebyg sygefravær og øg trivsel og produktivitet.

Få styr på ergonomiske arbejdsstillinger

Psykisk arbejdsmiljø

Hvis det psykiske arbejdsmiljø er udfordret, er det vigtigt at gøre noget ved det. Det er uanset om det drejer sig om forandringer på arbejdspladsen, stress eller vold og konflikter.

Hvis ikke I handler på de psykiske udfordringer, risikerer I, at det ender i et sygefravær for en til flere medarbejdere.

 

Få styr på det psykiske arbejdsmiljø

Forbedre din virksomheds arbejdsmiljø

Eksempel på forløb med Falck Healthcare

Et typisk forløb kunne se sådan ud:

1. Hjælp til APV'en

En virksomhed henvender sig til Falck Healthcare og får hjælp til at gennemføre APV'en. En arbejdsmiljøkonsulent hjælper efterfølgende med at analysere resultaterne, så virksomheden aktivt bruger de data, der er indsamlet om arbejdsmiljøet til at igang-sætte den rette indsats.

2. Fokus på kroppen

APV'en viser, at mange medarbejdere har problemer med fysiske gener, så arbejdspladsen laver i samarbejde med Falck Healthcareforskellige tiltag for at afhjælpe medarbejdernes gener, fx foredrag, holdtræning og undervisning.

3. Stressede medarbejdere

APV'en viser tydeligt, at flere både medarbejdere og ledere dagligt føler sig stressede, og at lederne ofte har svært ved at finde ud af, hvordan de skal håndtere det.

Falck Healthcare tilbyder telefonisk ledersparring, så lederne kan få den nødvendige støtte i det øjeblik, de har brug for det.4. Sparring med erhvervspsykolog

Fordi virksomheden er præget af stress, ser en erhvervspsykolog på, hvor virksomheden med fordel kan sætte ind for at styrke eller ændre på adfærd gennem kommunikation og samarbejde. Arbejdsmiljøet adresseres således både på det individuelle og organisatoriske niveau.

5. Uddannelse & forebyggelse

For at styrke arbejdsmiljøet yderligere vælger virksomheden at lade
Falck Healthcare uddanne en række medarbejdere, så de kan understøtte og videreføre den udvikling, virksomheden har været igennem.

6. En styrket virksomhed

Samarbejdet med Falck Healthcare har sat arbejdsmiljø på dagsordenen og givet virksomheden redskaber og retningslinjer til at fastholde medarbejdere, øge trivsel og tage godt imod medarbejdere efter en sygemelding.

Ring mig op

Indsend formularen, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller din virksomheds ordning.
Du kan også ringe på 70 33 04 04.

Har du brug for hjælp til at booke tid, så kan du finde mere information her.