Corona-test med svar på 15 min.

Falck giver virksomheder og institutioner mulighed for at få udført test for Covid-19 med hurtigt svar. Vi kommer gerne ud til din virksomhed eller institution og tester medarbejdere og brugere. Læs mere om hvordan herunder. Vi gør opmærksom på, at test udført på virksomheder fortsat kun sker mod betaling som beskrevet nedenfor. Gratis covid-test kan gives på ét af de offentlige testcentre flere steder i landet. 

> Hurtigt testsvar

Resultatet foreligger efter 15 minutter - dokumentation udleveres skriftligt efter test

> Høj sikkerhed 

Vi benytter test fra nogle af verdens største medicinalselskaber*) og har trænet vores personale i at udføre dem korrekt og professionelt

> I sikre hænder

Vores veluddannede medarbejdere udfører testen under lægeligt tilsyn

Coronatest uden tidsbestilling eller henvisning fra lægen - på jeres arbejdsplads

*) Vi anvender den CE-godkendte SARS-CoV-2 Rapid-Antigen test fra Roche. Se også afsnittet "Om de anvendte antigen-tests" nedenfor for yderligere information.

Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu. Vi gør opmærksom på, at en antigen-test er en anden type test end den PCR-test, myndighederne anvender, og at der kan være forskel på de to testtypers nøjagtighed. Læs mere nederst på hjemmesiden.

Testmuligheden er et supplement til de offentlige testtilbud. Falcks tilbud bidrager til, at flere testes, og at ventetiden på testsvar bliver kortere for brugere, hvor en ventetid på 48 timer for testsvar er for lang og/eller omkostningsfuld. I flere tilfælde har vi fundet positive svar hos brugere, der ikke haft symptomer. Dermed har vi fundet smittede, der ellers kunne have smittet andre uden at vide det.

Testresultaterne indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan indgå i myndighedernes monitorering af smitteudbredelsen i Danmark.

Skal man på udlandsrejse, opfordrer vi til, at man selv undersøger, hvilken testtype, der kræves til den destination man rejser.

Hold hjulene i gang i din virksomhed

Virksomheder og institutioner mærker Covid-19 særlig hårdt, når medarbejdere er enten syge eller må gå i isolation, fordi der er konstateret smitte i familie, omgangskreds eller blandt kollegaer. Derfor vil vi i Falck, med afsæt i vores egne erfaringer for test af eget personale, smitteopsporing og inddæmning, gerne hjælpe andre virksomheder med at holde hjulene i gang.

Vi kommer ud til jeres arbejdsplads
Vi kan nu tilbyde at komme ud på jeres arbejdsplads med mobile testteams og foretage lokale Corona tests af jeres medarbejdere efter aftale. Vores testmedarbejdere er under lægeligt tilsyn og foretager testene på få minutter og giver hurtigt svar på prøven.

Testsvaret foreligger med det samme, så I som virksomhed hurtigt kan agere for at hindre udbredelse af smitten blandt medarbejdere eller brugere. Vi kan også tilbyde at udføre test med faste mellemrum, så I hele tiden kan holde øje med udviklingen i jeres virksomhed.

 Sådan foregår en coronatest på jobbet

 • Kontakt Falck på e-mail coronatest@falck.dk eller på telefon 21 41 46 42
 • Vores regionale koordinator kontakter jer efterfølgende og aftaler, hvor og hvordan I ønsker at få foretaget jeres test
 • På testdagen stiller vi testmedarbejdere til rådighed, afhængig af antallet af personer der forventes testet
 • Testen er en næsepodning, og den udføres af vores testmedarbejdere under lægeligt tilsyn
 • Husk, at man skal være iført mundbind, når man ankommer til testen
 • Man skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas
 • Når testen er udført, modtager den testede person informationsmateriale og vejledning om, hvordan vedkommende skal forholde sig
 • Hvis man testes positiv bør man straks isolere sig og kontakte smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Er man nær kontakt til en smittet eller har man symptomer på Covid, skal man lade sig teste med PCR-test
 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat. Vi er forpligtet til ved lov at gemme journalerne i 10 år. Inden vi gennemfører testen, får man derfor udleveret en vejledning om privatlivspolitikken. I vejledningen kan man læse, hvilke oplysninger vi gemmer, til hvilket formål og hvor længe
 • Test i virksomheder eller institutioner koster med to testmedarbejdere 1.100 DKK i timen + 249 DKK for hver test, der udføres. Vi fremsender samlet faktura til jer
 • Vi indberetter smittetilfælde til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Skal man på udlandsrejse, skal man være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der accepterer en antigen-test som gyldig dokumentation for foretaget Covid-19 test. Derfor opfordrer vi til at undersøge det pågældende lands indrejserestriktioner inden afrejse

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.

 Om de anvendte antigen-tests 

En antigen test er baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved at virusantigenerne fastholdes til en membran vha. antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte. Derfor kan usikkerheden meget tidligt i et smitteforløb være større end ved PCR-test.

PCR - der står for Polymerase Chain Reaction er en meget følsom testmetode, der leder efter COVID-19 virussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen. Denne testmetode er derfor særligt velegnet til test tidligt i smittefasen eller sent i sygdomsforløbet (hvor antallet af viruspartikler er lavt)

Vi anbefaler, at du hvis du er nær kontakt eller har symptomer på covid-19 lader dig teste med PCR-test hos Testcenter Danmark. Tal evt. med din egen læge hvis du er utryg.

 

Sådan booker du coronatest til jeres virksomhed

 

Skriv til Falck på coronatest@falck.dk eller ring på 21 41 46 42.

så kontakter vi jer og aftaler, hvornår vi kan komme ud på jeres virksomhed eller institution og udføre test på medarbejdere eller brugere.

 

Test til privatpersoner

   Er du som privatperson interesseret i at blive testet, kan du læse mere om mulighederne her: falck.dk/coronatest_privat

Vidste du, at vi også tilbyder...

Sundhedslinje
Psykologer, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige eksperter supporterer med telefonisk rådgivning både til jeres medarbejdere samt til ledelsen.

Hjemmearbejdspladsvurdering
Konsultation foretaget af vores beskæftigelsesfaglige fysioterapeut, som sikrer, at den enkelte medarbejder har en ergonomisk korrekt og sund hjemmearbejdsplads.

Online fysioterapi
Vores fysioterapeut rådgiver medarbejderen via en virtuel konsultation. Medarbejderen modtager et personligt træningsprogram samt adgang til Falcks trænings-app.