Coronapas

Fysiske behandlinger som massage, akupunktur, zoneterapi og psykomotorisk terapi kræver fremvisning af gyldigt Coronapas

Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignende, der kan forevise et gyldigt Coronapas.


Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende:

 1. Et negativt resultat af en COVID-19 test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

 2. Et positivt resultat af en COVID-19 test, der er mindst 14 dage og højst et halvt år (24 uger) gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

 3. Et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19.
  • Dokumentation for Coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
  • Navnet på indehaveren af Coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort

De "almindelige" Coronaregler som hidtil har været gældende med afstand, hygiejne, brug af mundbind etc. er fortsat gældende og er ikke ændret.

Kravet om Coronapas gælder ikke for følgende:

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 4. Til undtagelse for Coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.
  • Kravet om Coronapas gælder ligeledes ikke ved ankomst til ubemandede solarier jf. afsnittet herom.
  • For personale ved liberale serviceerhverv og køreskoler gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.Ved en COVID-19 test forstås en test, der er foretaget efter som en PCR-test eller en antigentest/hurtigtest.
 5. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Ved manglende overholdelse af krav om Coronapas straffes:

 • med bøde til den, der overtræder.
 • med bøde til den, der ikke forlader lokaler og lokaliteter m.v. efter at være blevet bortvist.