Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Social- og beskæftigelsesrettede indsatser

Falck er Danmarks største leverandør af social- og beskæftigelsesrettede indsatser for borgere på offentlig forsørgelse, og vi samarbejder med over halvdelen af landets kommunale jobcentre. 

Vi leverer social- og beskæftigelsesrettede indsatser inden for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og Serviceloven (SEL).

Vi tilbyder hver enkelt borger en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats i tæt samarbejde med vores konsulent, evt. sundheds- eller socialfaglige eksperter samt jobcenteret. 

Vi tror på, at alle har en plads på arbejdsmarkedet, og vores mission er at skabe et værdifuldt arbejdsliv for hver eneste borger i forløb hos os.  

Alle vores forløb er beskæftigelsesrettede og har mål om job eller uddannelse. Vi har et stærkt landsdækkende netværk af virksomheder, som vi samarbejder med – om rekruttering til ledige stillinger og om job eller praktik til ledige borgere. 

Vi samarbejder med

> 50%

af Danmarks jobcentre og kommuner har vi et tæt samarbejde med

10.000

borgere modtager hvert år støttende indsatser fra os, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller i job

4.800

virksomheder har vi i gennemsnit et aktivt samarbejde med hvert år